General > Combining Diacritical Marks

 • ̀
 • ́
 • ̂
 • ̃
 • ̄
 • ̅
 • ̆
 • ̇
 • ̈
 • ̉
 • ̊
 • ̋
 • ̌
 • ̍
 • ̎
 • ̏
 • ̐
 • ̑
 • ̒
 • ̓
 • ̔
 • ̕
 • ̖
 • ̗
 • ̘
 • ̙
 • ̚
 • ̛
 • ̜
 • ̝
 • ̞
 • ̟
 • ̠
 • ̡
 • ̢
 • ̣
 • ̤
 • ̥
 • ̦
 • ̧
 • ̨
 • ̩
 • ̪
 • ̫
 • ̬
 • ̭
 • ̮
 • ̯
 • ̰
 • ̱
 • ̲
 • ̳
 • ̴
 • ̵
 • ̶
 • ̷
 • ̸
 • ̹
 • ̺
 • ̻
 • ̼
 • ̽
 • ̾
 • ̿
 • ̀
 • ́
 • ͂
 • ̓
 • ̈́
 • ͅ
 • ͆
 • ͇
 • ͈
 • ͉
 • ͊
 • ͋
 • ͌
 • ͍
 • ͎
 • ͏
 • ͐
 • ͑
 • ͒
 • ͓
 • ͔
 • ͕
 • ͖
 • ͗
 • ͘
 • ͙
 • ͚
 • ͛
 • ͜
 • ͝
 • ͞
 • ͟
 • ͠
 • ͡
 • ͢
 • ͣ
 • ͤ
 • ͥ
 • ͦ
 • ͧ
 • ͨ
 • ͩ
 • ͪ
 • ͫ
 • ͬ
 • ͭ
 • ͮ
 • ͯ

General > Combining Diacritical Marks Supplement

 • ᷿

General > Combining Diacritical Marks for Symbols

General > Combining Half Marks

General > Currency Symbols

General > General Punctuation

General > Superscripts and Subscripts


Dit is een selectie van de meest gebruikte karakter sets. Er zijn er nog veel meer, wel meer dan honderd. Die zouden we natuurlijk allemaal kunnen plaatsen, maar dan zou het wel erg veel én onoverzichtelijk worden.
Je kunt het complete overzicht eventueel vinden op Wikipedia.

ت 串 Я ಎ Ω ः じ ᄊ Ɗ ≳ Ⴕ ɐ ❤ ໒

Het is volkomen normaal dat sommige symbolen verschijnen als vierkantjes.
Wil je je eigen creaties toevoegen of kan je iets niet vinden? Stuur ons een bericht! Contact

Made with 💙 by Clix Concepts © 2005-2023 v. 22.5.4.0